Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgssektoren - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgssektoren

I de siste tiårene har selvbestemmelse og tvang vært debattert i demensomsorgen, og som en viktig del av dette har temaet «samtykkekompetanse» vært spesielt aktuelt. Høsten 2017 ble det et krav i Psykisk helsevernloven at pasienten må mangle samtykkekompetanse for at tiltak/behandling kan gjennomføres med tvang. Den nylig utgitte antologien «Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgssektoren» omhandler således et høyaktuelt tema.