Sammenheng mellom sansesvikt og helsesvikt - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Sammenheng mellom sansesvikt og helsesvikt

Svekket hørsel synes som den enkeltfaktoren som bidrar mest til risiko for demens, men hva med de andre sansene?