E-læring – depresjonhoseldre.no - Nasjonalt senter for aldring og helse

E-læring – depresjonhoseldre.no

E-læringskurset gir en innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre.

Kurset er bygget opp i 11 korte moduler (10–27 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium. Alle modulene avsluttes med en refleksjonsoppgave.
Samlet utgjør e-læringen et dagskurs. Kurset er godkjent som opplæring av Den norske legeforening og Fagforbundet (les mer om dette i boks t.h. på siden).

Modulene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Powerpoint-plansjer kan skrives ut før man går gjennom modulen. For å få godkjent kurset må man bestå kursprøve.

E-læringskurset er publisert her (Aldring og helses nettside) og i Læringsportalen til Helse Sør-Øst.

E-læringsmoduler

1. Depresjon hos eldre

Depresjon hos eldre . (19 min.) Se plansjer her. Dagfinn Green, overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim

2. Erfaringer med å få depresjon

Erfaringer med å få depresjon. (10 min.) Intervju med Kjell Magne Bondevik. Ingen plansjer

3. Samtale med en person med depresjon

Å samtale med en person med depresjon. (20 min.) Se plansjer her. Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d, Sykehuset Innlandet

4. Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy

Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS). (20 min.) Se plansjer her. Tom Borza, overlege, phd, Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet, Sanderud

5. Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis

Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis. (23 min.) Se plansjer her. Bente Aschim, fastlege, spesialist i allm.med. og terapeut i kognitiv terapi

6. Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer?

Blir deprimerte eldre egentlig bedre av å være mer sosialt aktive og trene mer? (16 min.) Se plansjer her. Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet

7. Selvmord blant eldre

Selvmord blant eldre. (24 min) Se plansjer her. Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier RVTS Vest

8. Psykoterapi for angst og depresjon hos eldre

Psykoterapi for angst og depresjon hos eldre. (27 min.) Se plansjer her. Minna Hynninen, psykolog, poliklinikkleder ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen

9. Problemløsningsterapi (PLT)

10. Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre

Legemiddelbehandling av depresjon hos eldre. (19 min.) Se plansjer her. Marit Tveito, phd, fagsjef alderspsykiatri, Psykisk helse, Nasjonalt senter for aldring og helse

11. ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter

ECT i behandling av alvorlig depresjon hos eldre pasienter. (17 min.) Se plansjer her. Tor Magne Bjølseth, seksjonsoverlege, phd, Alderspsykiatrisk avd. Tåsen, Diakonhjemmet sykehus

.

Kursprøve og kursbevis

Kursprøve – print ut resultatsiden 
Kursbeviset må du selv lage ved å printe ut resultatsiden. For å printe ut resultatsiden må du høyreklikke og velge Skriv ut eller du kan ta et skjermbilde. Hvis du får lavere resultat enn 75 prosent riktige svar anbefaler vi at du tar kursprøven på nytt.

Teknisk hjelp

Fungerer i Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox og Opera. Om du har problemer med å åpne kurset:

  • I alle nettleserne – sjekk om du har siste versjon av din nettleser
  • I alle nettlesere – sjekk om Adobe Flash Player er installert/oppdatert
  • De fleste har best erfaring med Google Chrome. Det hender at brukeren der må sette opp følgende innstillinger: «I innstillinger på Chrome, må du tillate forgrunnsvinduer. Da går du fram slik: klikk på menysymbolet øverst til høyre, velg Innstillinger, velg Vis avanserte innstillinger, så Personvern/Innstillinger for innhold, så Forgrunnsvinduer – merk av for Tillat alle nettsteder å vise forgrunnsvinduer. Når du åpner et e-læringskurs, så vil forgrunnsvinduet komme opp, men ikke fylles med innhold. Da må du klikke på et symbol øverst foran adresselinjen, og tillate innholdet. Så er du i gang
  • Hør med en IT-ansvarlig du kan ta kontakt med i din kommune.