E-læring – depresjonhoseldre.no - Nasjonalt senter for aldring og helse

E-læring – depresjonhoseldre.no

E-læringskurset gir en innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre.

Kurset er bygget opp i 11 korte moduler (10–27 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium. Alle modulene avsluttes med en refleksjonsoppgave.
Samlet utgjør e-læringen et dagskurs. Kurset er godkjent som opplæring av Den norske legeforening og Fagforbundet (les mer om dette i boks t.h. på siden).

Modulene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Powerpoint-plansjer kan skrives ut før man går gjennom modulen. For å få godkjent kurset må man bestå kursprøve.

E-læringskurset er publisert i Aldring og helse sin egen e-læringsløsning og i Læringsportalen til Helse Sør-Øst.

.

Kursprøve og kursbevis

I Aldring og helse sin e-læringsportal vil du få kursbevis automatisk tilsendt på e-post ved fullført kurs med godkjent kursprøve.

Teknisk hjelp

Fungerer i Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox og Opera. Om du har problemer med å åpne kurset:

  • I alle nettleserne – sjekk om du har siste versjon av din nettleser
  • Hør med en IT-ansvarlig du kan ta kontakt med i din kommune.

Bidragsytere til siden

Kurset er utviklet av Aldring og helse i samarbeid med Sykehuset Innlandet

Takk til Bente Aschim, Gudrun Austad, Kjell Magne Bondevik, Tom Borza, Tor Magne Bjølseth, Dagfinn Green og Minna Hynninen for bidrag til kurset.

Kurset er utviklet av Aldring og helse i samarbeid med Eivind Aakhus og Ingeborg Granlund 

Faglig ansvarlige: Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet og Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri
Psykisk helse, Aldring og helse

Film og videoredigering: Lars Bull (unntatt film i modul 2, Ingeborg Granlund og Jon Olav Nesvold)