E-læring – depresjonhoseldre.no

E-læringskurset gir en innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre.

Kurset er bygget opp i korte moduler (10-35 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium. Samlet utgjør e-læringskurset et dagskurs. De fleste modulene avsluttes med en refleksjonsoppgave. Modulene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Powerpoint-plansjer kan skrives ut før man går gjennom modulen. For å få godkjent kurset må man bestå kursprøve.

E-læringskurset er publisert via Læringsportalen i Helse Sør-Øst.

E-læringsmoduler

 1. Depresjon hos eldre – hvor vanlig er det? (ca 15 minutter) (Eivind Aakhus) Plansjer
 2. Erfaringermed å få depresjon (ca 10 minutter) (Intervju med Kjell Magne Bondevik) Ingen plansjer
 3. Mer nytte enn skade – om kvalitet pådokumentasjon og styrke på anbefalinger (ca 10 minutter) (Signe Flottorp) Plansjer
 4. Seksviktige anbefalinger for behandling av depresjon hos eldre (ca 15 minutter) (Eivind Aakhus) Plansjer
 5. Sosial kontakt – et kjerneområde i depresjonsbehandlingen (ca 10 minutter) (Eivind Aakhus) Plansjer
 6. Kartlegging av depresjon i primærhelsetjenesten (ca 25 minutter) (Eivind Aakhus) Plansjer
 7. Samtaleteknikker og problemløsningsterapi (ca 35 minutter) (Intervju med Bente Aschim og Tor Jakob Moe. Foredrag Eivind Aakhus.) Plansjer
 8. Multimorbiditet, demens og smerter (ca 10 minutter) (Eivind Aakhus) Plansjer
 9. Kognitiv terapi – prinsipper og anvendelse i allmennpraksis (35 minutter) (Torkil Berge og Bente Aschim) Plansjer
 10. Medikamentell behandling av depresjon hos eldre (ca 15 minutter) (Eivind Aakhus) Plansjer
 11. Gradering av depresjon – hvorfor er det viktig? (ca 15 minutter) (Eivind Aakhus) Plansjer
 12. Hva kan du følge opp selv – og hvordan? (ca 15 minutter) (Eivind Aakhus) Plansjer
 13. Biologiske forhold ved depresjon hos eldre (ca 25 minutter) (Tom Borza) Plansjer
 14. Hvilket ansvar har kommunen din for eldre med depresjon? (ca 20 minutter) (Intervju med Magne Nikolaisen og Hilde Fryberg Eilertsen) Ingen plansjer.

Kursprøve

For å printe ut resultatsiden må du høyreklikke og velge Skriv ut. Hvis du får lavere resultat enn 70 prosent riktige svar anbefaler vi at du tar kursprøven på nytt.

Kursprøve uten kursbevis – print ut resultatsiden 

Teknisk hjelp

Om du har problemer med å åpne kurset:

 • I alle nettlesere – sjekk om Adobe Flash Player er installert/oppdatert
 • De fleste har best erfaring med Google Chrome. Det hender at brukeren der må sette opp følgende innstillinger: «I innstillinger på Chrome, må du tillate forgrunnsvinduer. Da går du fram slik: klikk på menysymbolet øverst til høyre, velg Innstillinger, velg Vis avanserte innstillinger, så Personvern/Innstillinger for innhold, så Forgrunnsvinduer – merk av for Tillat alle nettsteder å vise forgrunnsvinduer. Når du åpner et e-læringskurs, så vil forgrunnsvinduet komme opp, men ikke fylles med innhold. Da må du klikke på et symbol øverst foran adresselinjen, og tillate innholdet. Så er du i gang
 • Prøv gjerne både Internet Explorer, Firefox eller Opera
 • Se kursene på mobil eller nettbrett– iphone fungerer ok
 • Hør med en IT ansvarlig du kan ta kontakt med i din kommune.