Psykisk eldrehelse må styrkes - Aldring og helse

Psykisk eldrehelse må styrkes

Temaet for denne utgaven av D&A er depresjon, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av de ledende årsaker til sykdom i verden.