Planlegger hageby for personer med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Planlegger hageby for personer med demens

Sør for Oslo ligger kystbyen Moss, en kommune med vel 32000 innbyggere. Her ga bystyret den 15. mai i år klarsignal for bygging av Grindvold Hageby, et bofellesskap med 48 boliger for personer med demens.