Pilot i ABC funksjonshemning og aldring - Aldring og helse

Pilot i ABC funksjonshemning og aldring

Det pågår nå et pilotprosjekt i ABC-opplæringen, funksjonshemning og aldring. Pilotprosjektets mål er å undersøke kommunenes tilbakemeldinger og erfaring med de ulike temaheftene, og evaluere hvorvidt permen kan brukes i alternative læringsformer i fremtiden, som e-læring.