Personer med demens som beslutningstakere - Aldring og helse

Personer med demens som beslutningstakere

Retten til å bli involvert i beslutninger ved helsehjelp er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven, men hvordan ivaretas denne rettigheten for personer med demens?