Personer med demens hever egen stemme

Når personer med demens får stortingspolitikerne i tale, ber de om bedre informasjon, likeverdige tjenester og økt forskning på «det gode liv» med demens.