Opplevelse og mestring av hørselshallusinasjoner - Aldring og helse

Opplevelse og mestring av hørselshallusinasjoner

Hallusinasjoner er et psykotisk symptom som kan oppstå ved ulike sykdommer eller tilstander. Den vanligste formen for hallusinasjoner er hørselshallusinasjoner, som ofte forbindes med alvorlige psykiske sykdommer som schizofreni eller paranoid psykose. Men hørselshallusinasjoner kan også være en del av symptombildet ved andre sykdommer som for eksempel depresjon, demens eller delirium, som er de hyppigste årsakene til psykose hos eldre (1).