Ny film vil gi viktig informasjon om lite kjente sider ved Cerebral parese - Aldring og helse

Ny film vil gi viktig informasjon om lite kjente sider ved Cerebral parese

Visste du at å det bli eldre med Cerebral Parese (CP) kan gi senfølger som kroniske smerter, stivhet, trøtthet og utmattelse, dårligere gangfunksjon og ubalanse?