Fra premiere: Saken oppdatert med informasjonsfilmen, bilder og videoreportasjer!

Å bli eldre med cerebral parese – en informasjonsfilm

Å bli eldre med cerebral parese – en informasjonsfilm

Onsdag var det premiere på en ny informasjonsfilm om hvordan det er å bli eldre med cerebral parese (CP), og om senfølgene som mange får. – Det kan virke som eldre med CP er en gruppe som er litt oversett, sier forsker Magnhild Nicolaisen i Aldring og helse.
15.01.2020