Norsk eldrepsykologi – et skritt tilbake og to fram - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Norsk eldrepsykologi – et skritt tilbake og to fram

Landsmøtet i Norsk psykologforening har vedtatt at eldrepsykologi skal gjeninnføres som eget fordypningsområde i foreningens spesialistutdanning. Reetableringen sender viktige signaler. Behandling av eldre med psykiske lidelser er et viktig område som ikke må prioriteres bort.