Neste generasjon omsorgsboliger - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Neste generasjon omsorgsboliger

Behovet for eldreomsorg antas å øke sterkt de neste årene. Utviklingen må møtes. Inspirasjon hentes i inn- og utland, og generasjonsbygging er et stadig hetere tema.