Nedsatt syn påvirker eldres fysiske og kognitive funksjon - Aldring og helse

Nedsatt syn påvirker eldres fysiske og kognitive funksjon

Nedsatt syn ved aldring er vanlig. På verdensbasis har omtrent 300 millioner mennesker nedsatt syn i ulik grad.