Musikk i mine ører - Nasjonalt senter for aldring og helse

Musikk i mine ører

Hva kan musikk gjøre med personer med demens? En av nestorene innenfor musikkbasert miljøbehandling i Norge, lege Audun Myskja, forklarer.