Mestring og depresjon hos eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Mestring og depresjon hos eldre

Depresjon er en av de ledende årsakene til nedsatt funksjonsevne i verden, og trolig den vanligste psykiske lidelsen blant eldre. Effekten av behandling sent i livet er god, men langtidsprognosene er ikke like positive.