Mengde fysisk aktivitet avgjørende for å motvirke funksjonsfall hos eldre - Aldring og helse

Mengde fysisk aktivitet avgjørende for å motvirke funksjonsfall hos eldre

Mengde fysisk aktivitet er avgjørende for fysisk funksjon og risiko for funksjonsnedsettelser hos eldre, viser ny undersøkelse.