Avsluttet prosjekt

Livsløp med funksjonshemming

Boken "Livsløp med funksjonshemming" er resultat av et samarbeid mellom norske og svenske forskere innenfor feltet funksjonshemming og aldring. Boken presenterer deres forskningsområder og funn i et livsløpsperspektiv. Den er utgitt på Cappelen Damm Akademisk.