Med framtida i sikte - Aldring og helse

Tidsskriftet aldring og helse nr. 3-2019 Med framtida i sikte

I denne utgaven av Tidsskriftet aldring og helse ser vi nærmere på morgendagens eldreomsorg. Andelen eldre i befolkningen vil øke, og fortsette å øke i uoverskuelig framtid. Hva må gjøres for å sikre en aldrende befolkning verdige, trygge og meningsfulle dager?