Med ABC til fagbrev nr. 300 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Med ABC til fagbrev nr. 300

Onsdag i forrige uke fikk Eivind Hesselberg sitt etterlengtede fagbrev som helsefagarbeider nr. 300 i rekken ved Aldring og helse. Han jobber for mennesker med psykiske lidelser på Røysumtunet, nær Randsfjorden.