Maurtuva TrivselsTreff - Aldring og helse

Maurtuva TrivselsTreff

TrivselsTreffet er dagaktivitetstilbudet tilrettelagt for hjemmeboende personer med demens. Det startet opp i 2012. Oppdragsgiver er Inderøy kommune. TrivselsTreffet er åpent hver tirsdag og fredag kl. 08.30 til 15:30, med plass til åtte deltakere. Skyss er inkludert i tilbudet.