Sterk vekst i treningsgrupper for eldre - trenger flere frivillige - Nasjonalt senter for aldring og helse

Sterk vekst i treningsgrupper for eldre – trenger flere frivillige

Til tross for koronapandemien har det blitt flere Sterk og stødig-treningsgrupper for eldre landet over. Nå vil prosjektlederne ha enda flere frivillige med på laget som instruktører.

– I forbindelse med Helsedirektoratets Styrkeuke ønsker vi å løfte fram styrke- og balansetrening for eldre. Dette er viktig for å opprettholde aktivitet og deltagelse – og for å forebygge fall, sier Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen. Hun er en av prosjeklederne for Sterk og Stødig. Den andre er Elisabeth Wiken Telenius.

Frivillige instruktører i mer enn hver tredje kommune

Før pandemien var det frivillige instruktører i 70 kommuner. Da Aldring og helse overtok ansvaret for Sterk og stødig i mars 2022 var tallet økt til 105 kommuner.

– Per i dag har vi instruktører til treningsgrupper i hele 115 kommuner med tusener av treningsvillige seniorer. Vi har treningsgrupper fra Porsanger i nord til Kristiansand i sør og fra Stad i vest til Grue i øst. Og i løpet av året får vi syv nye kommuner i Sterk og stødig-familien, sier hun.

Er du interessert i å være frivillig instruktør for Sterk og stødig treningsgruppe, så ta kontakt med din kommune.

Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen

– Vi har som ambisjon at alle kommuner som ønsker det, skal ha treningsgrupper i regi av Sterk og stødig. Vi i Aldring og helse jobber for at kommunene skal ha et så godt støtteapparat rundt seg som mulig. 

Eldre i treningsgruppe. Foto
Sterk og stødig er et gruppetreningstilbud, som skjer en gang hver uke med balanse- og styrketrening for seniorer.

Sosial og effektiv gruppetrening for eldre

– Treningsprogrammet er forskningsbasert, så vi vet at deltakerne blir sterkere dersom de følger programmet over tid. I tillegg oppmuntres deltakerne til å være aktive utenom Sterk og stødig-treningene, sier Kyrdalen.

Treningsgruppene blir ledet av frivillige instruktører, som har fått kursing, og blir veiledet av fysioterapeuter i kommunene.  

– De frivillige instruktørene får god hjelp og støtte av fysioterapeutene, som er sertifiserte Sterk og stødig-veiledere. Det er vi i Aldring og helse, som står for denne sertifiseringen, sier Kyrdalen, som selv er fysioterapeut.

Engasjerte prosjektledere for Sterk og stødig: Elisabeth Wiken Telenius (t.v.) og Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen. Foto: Martin Lundsvoll.

Sterk og stødig kan motvirke tap

Hun forteller at når en blir eldre, er det mange som opplever ulike tap som påvirker sosial situasjon. Det kan være tap av arbeid, partner, venner eller roller som en tidligere har hatt både privat, i jobb og på fritiden.

– Fysisk aktivitet sammen med andre kan føre til økt trivsel og godt humør. Det kan også være lettere å motivere seg til trening når det sosiale er ivaretatt – gjerne gjennom en mulighet for en prat over en kaffe etter at treningen er slutt.

Se Sterk og stødig-modellen

Figur som visere Sterk og stødig-modellen. Grafisk element
Figuren viser organiseringen av Sterk og Stødig.