Effekter og kostnader ved tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens

Effekter og kostnader ved tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens

En 24 måneders kontrollert studie

Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens forventes å utsette behovet for sykehjemsplass og medvirke til økt livskvalitet så vel for personer med demens som deres pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bevilget øremerkede midler til etablering av denne typen dagaktivitetstilbud i kommunene. Det er begrenset kunnskap om effekten av slike dagaktivitetstilbud for personer med demens.
Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…
Fant du det du lette etter?
0/500 tegn