Livsmot eller mismot - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Livsmot eller mismot

Hjemlengsel, uvirksomhet, isolasjon og ensomhet kan være en del av hverdagslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Undersøkelser viser at nedstemthet, depresjon og psykosomatisk sykdom er mer utbredt blant personer med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers, særlig blant kvinner med pakistansk bakgrunn.