Livsløp og aldring blant personer (40 +) med sjeldne tilstander - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Livsløp og aldring blant personer (40 +) med sjeldne tilstander

Prosjektet setter søkelys på personer som har levd lenge med en sjelden diagnose. For enkelte av diagnosegruppene er det først i denne generasjonen at flertallet blir gamle. Mange er inne i en aldringsprosess som det er lite kunnskap om. Målet er å skape et kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle tjenester og tilbud tilrettelagt for personer med sjeldne tilstander som befinner seg i annen halvdel av livet.