Like god som alle andre - helst bedre? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Like god som alle andre – helst bedre?

En kvalitativ analyse av poliorammedes opplevelser med vekt på å få kunnskap om hvordan de former sin selvforståelse og sitt handlingsrom.