Leve hele livet - Aldring og helse

Leve hele livet

Regjeringen har nylig lagt fram stortingsmeldingen «Leve hele livet» som presenteres som en reform for eldreomsorgen i Norge. Det er uvanlig å snakke om reform når det i så liten grad legges opp til strukturelle tiltak.