Kvinner fra Øst-Europa tar seg av Italias eldre - Aldring og helse

Aktuelt tema: Aldring og helse i Europa Kvinner fra Øst-Europa tar seg av Italias eldre

Siden 2015 har Olga Sircu (33) fra Moldova bodd hjemme hos Oriano Orsi (88) i Bologna og arbeidet som såkalt «badante», det vil si assistent for en eldre hjemmeboende person som ikke er selvhjulpen. Yrkesgruppen har blitt en grunnpilar i den italienske eldreomsorgen.