Kjemper for geriatriens plass i framtidas sykehus

Store studier viser at skrøpelige eldre på sykehus profiterer på geriatrisk behandling. Færre dør, pasientene får bedre funksjon og behovet for døgnomsorg reduseres. – Likevel må vi om og om igjen bevise at dette virker, sier Ingvild Saltvedt ved Avdeling for geriatri ved St. Olavs hospital i Trondheim.