Kan sunn livsstil redusere antall år med nedsatt funksjonsevne hos eldre?

De fleste av oss ønsker en alderdom med få helseproblemer og god fungering. Likevel opplever mange å leve med betydelig nedsatt funksjonsevne de siste årene av livet.