Jobbtrivsel hos ansatte henger sammen med pasientenes livskvalitet - Aldring og helse

Jobbtrivsel hos ansatte henger sammen med pasientenes livskvalitet

Irene Røen og medarbeidere har studert sammenhengen mellom organisatoriske og strukturelle forhold i sykehjem, grad av personsentrert omsorg, forhold hos personalet og ved pasientene, samt fulgt pasientenes livskvalitet. Grad av personsentrert omsorg har tydelig sammenheng med forhold hos personalet, med enhetstype og fysiske omgivelser. I tillegg til personalets jobbtilfredshet er det i størst grad forhold hos pasienten som påvirker deres livskvalitet.