Hvordan snakke med personer med utviklingshemming om koronaviruset?

Personer med utviklingshemming trenger på lik linje med andre god informasjon om koronaviruset og de tiltakene som nå er satt i verk. På nye nettsider om koronaviruset og utviklingshemming finner du ressurser og verktøy for god kommunikasjon.