Hvordan snakke med personer med utviklingshemming om koronaviruset? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Hvordan snakke med personer med utviklingshemming om koronaviruset?

Personer med utviklingshemming trenger på lik linje med andre god informasjon om koronaviruset og de tiltakene som nå er satt i verk. På nye nettsider om koronaviruset og utviklingshemming finner du ressurser og verktøy for god kommunikasjon.