Hvordan skape inkluderende nabolag? - Aldring og helse

Hvordan skape inkluderende nabolag?

Samlokalisering av ulike botilbud oppfattes ofte som noe negativt, men ulike tilbud i nærheten av hverandre kan også bidra til etablering av arealer og møtesteder som kan brukes av flere. Nye og ulike kombinasjoner av samlokalisering med bibliotek, barnehage, kafé, bakeri og liknende kan gjøre et område attraktivt for flere.