Hvordan fremme matinntak og måltidsglede blant eldre i helse- og omsorgssektoren? - Aldring og helse

Hvordan fremme matinntak og måltidsglede blant eldre i helse- og omsorgssektoren?

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble det i 2017 gjennomført en
kunnskapsoppsummering om mat og ernæring til eldre. Denne skal være en del
av kunnskapsgrunnlaget for den kommende eldrereformen «Leve hele livet».
Kunnskapsoppsummeringen gir konkrete anbefalinger til helse- og
omsorgstjenesten i Norge om mat- og ernæringstiltak som kan bidra til god
ernæringspraksis blant eldre bosatt hjemme eller på sykehjem.

Artikkelen er elektronisk tilgjengelig.