Hver tredje sykehjemsbeboer med demens ved norske sykehjem har betydelig angst og angstsymptomer

Angst og angstsymptomer er svært utbredt hos personer med demens på norske sykehjem, og bør kartlegges for å sette i gang hensiktsmessige tiltak for behandling av angst hos denne sårbare gruppen. Det kommer fram i ny doktorgrad.