Hver tredje sykehjemsbeboer med demens ved norske sykehjem har betydelig angst og angstsymptomer - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Hver tredje sykehjemsbeboer med demens ved norske sykehjem har betydelig angst og angstsymptomer

Angst og angstsymptomer er svært utbredt hos personer med demens på norske sykehjem, og bør kartlegges for å sette i gang hensiktsmessige tiltak for behandling av angst hos denne sårbare gruppen. Det kommer fram i ny doktorgrad.