Hva bør vi egentlig kunne og hvordan finne ut av det? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Hva bør vi egentlig kunne og hvordan finne ut av det?

Hvem setter kravene til kompetanseinnhold? Kan vi bli mer presise i forhold til hva som forventes av kompetanse? Hvordan finne ut av hva vi faktisk kan? Og, hvordan jobbe strategisk for å møte fremtidens behov for kompetanse?