Husk nettsidene våre om depresjon hos eldre, nå med ny e-læring - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Husk nettsidene våre om depresjon hos eldre, nå med ny e-læring

Psykiatrisk sykepleier Halvor Kjellesvig, som jobber oppsøkende med det som kalles FACT-eldre i bydel Grünerløkka, forklarer hvorfor nettsidene om depresjon hos eldre kan være nyttig for deg som er helse- og omsorgsarbeider, pårørende og eldre selv.

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen blant eldre, og på nettsidene kan du få vite mer hva vi kan gjøre for eldre med depresjon.

FACT, som Kjellesvig jobber med, står for Flexible Assertive Community Treatment, som kan oversettes til fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling.

Psykiatrisk sykepleier Halvor Kjellesvig, Fact-eldre, forklarer hvorfor nettsidene om depresjon om eldre kan være nyttig for helse- og omsorgsarbeider, pårørende og eldre selv.

På nettsidene om depresjon finner du også e-læring for helse- og omsorgsarbeidere, som også pårørende og eldre kan ha nytte av.

Klikk her, for å komme til sidene om depresjon hos eldre

Klikk her, for å kommer rett til e-læring om depresjon hos eldre