Depresjon hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse

Symptomer, behandling og tiltak Depresjon hos eldre

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Tilstanden kan være ekstra utfordrende på grunn av eldres sammensatte sykdomsbilde.

Depresjon er en tilstand som er annerledes enn det å være trist, ensom eller ha sorg. Depresjon er en psykisk lidelse som karakteriseres av et sett av typiske symptomer, som pessimisme, håpløshetsfølelse, initiativløshet, tap av motivasjon, interesse og evne til å glede seg over ting. I tillegg kan matlyst, søvn, konsentrasjonsevne og hukommelse bli påvirket. 

Dagfinn Green, overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim, forteller om depresjon hos eldre (19 min.)

Depresjon rammer alle lag av befolkningen og er en av de vanligste årsakene til redusert livskvalitet ifølge Verdens helseorganisasjon. Depresjon rammer derfor også eldre. På depresjonhoseldre.no presenteres anbefalinger, behandling, tiltak og opplæringsressurser for behandling.

Les utdypende informasjon om depresjon hos eldre.

E-læring om depresjon hos eldre

E-læringskurset gir en innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre.
Kurset er bygget opp i korte moduler (10–27 minutter) som gjør det egnet for faglunsjer i arbeidsfellesskap eller selvstudium. Samlet utgjør e-læringskurset et dagskurs.

Les mer om e-læringskurset Depresjon hos eldre

Ill.foto e-læring: Bente Wallander
Samlet utgjør e-læringskurset et dagskurs. Modulene kan tas i den rekkefølgen man ønsker.

Råd og anbefalinger

Rådgivning

Tiltak og sjekkliste som kan hjelpe ved depresjon

Rådgivning tar sikte på å informere pasientene om tiltak de kan gjennomføre selv, med støtte fra helsevesenet og eventuelt pårørende.

Tiltak- og sjekkliste for rådgivning av eldre pasienter med depresjon.

Hjelp til selvhjelp

Kvalifisert helsepersonell bør gi råd om selvhjelp til eldre med depresjon.

Informer pasienten om selvhjelpslitteratur, nettressurser og/eller apper bygget på prinsipper i kognitiv atferdsterapi

Les mer på siden Hjelp til selvhjelp

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet, individuelt eller i gruppe

Fysisk trening har dokumentert effekt ved depresjon hos voksne, og organisert fysisk trening i grupper har noe bedre effekt enn individuell trening.

Les mer om fysisk aktivitet og depresjon hos eldre

Samhandlingsplan

Hver kommune bør ha en plan for samhandling for pasienter med moderat til alvorlig depresjon.

Samhandlingsplan for eldre med depresjon er en kommunal plan som skal bidra til at koordinerte helsetjenester for eldre med depresjon etableres.

Les mer om samhandlingsplan

Behandling og tiltak

Anbefalingene under følger Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostikk og behandling av depresjon hos voksne i primær- og spesialisthelsetjenesten. Anbefalingene har i hovedsak vært del av forskningsprosjektet Tailored implementation for chronic diseases. Depression in the elderly. Anbefalingene ble prioritert i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe.

Les om bakgrunnen for de faglige anbefalingene her

Råd ved risiko for selvmord
Selvmordsrisiko defineres som en risiko for at et menneske vil ta livet sitt i en gitt tidsperiode i en gitt situasjon
Sosial kontakt
Snakk med pasienten om betydningen av sosial kontakt og anbefal konkrete tiltak
Illustrasjonsfoto for temaet Angst
Angst
Angst forekommer regelmessig hos eldre med depresjon.
Ill.foto søvnproblemer
Søvnproblemer
Søvnproblemer ledsager ofte depresjon hos eldre. noen ganger kan disse symptomene være så framtredende …
Psykoterapi
Helsedirektoratet anbefaler at pasienter med moderat og alvorlig depresjon får tilbud om psykoterapi.
Emosjonell dame hos psykolog. Foto
Problemløsningsterapi (PLT)
PLT er en enkel, manual-basert terapiform som kan tas i bruk av helsepersonell som vil jobbe systematisk med pasienters følelsesmessige problemer.

Illustrasjonsfoto Koordinering og depresjonskoordinator
Koordinering og depresjonskoordinator
Som et supplement til fastlegens oppfølging bør pasienter med moderat til alvorlig grad av depresjon gis tilbud om regelmessig kontakt i form av møter eller telefonkontakt. 
Bilde av initiativtakerne til depresjonhoseldre.no: Eivind Aakhus (t.v.), Maria Lage Barca, Ingeborg Granlund, Anna Jerkovics og Allan Øvereng. Foto: Martin Lundsvolll
Kilder og redaksjon
Referanser og bakgrunn for anbefalingene på depresjonhoseldre.no