Hjemmetjenestene for eldre i dag og i fremtiden - Aldring og helse

Hjemmetjenestene for eldre i dag og i fremtiden

Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO snakker om morgendagens hjemmetjenester for eldre med nedsatt funksjonsevne, og Jardar Sørvoll fra OsloMet sier noe om hvilken boligpolitikk som skal til for å møte utfordringene med flere eldre med funksjonshemning i fremtiden.