Helsesjekk ved utviklingshemning - for fastleger - Nasjonalt senter for aldring og helse

Helsesjekk ved utviklingshemning – for fastleger

Vi har sammen med fastleger utarbeidet og testet ut anbefalinger for hvilke prøver og undersøkelser fastleger bør utføre ved en årlig helsekontroll av voksne (fra 18 år) og eldre personer med utviklingshemning. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.