Hedret for å ha lagt demens og alderspsykiatri under lupen - Aldring og helse

Hedret for å ha lagt demens og alderspsykiatri under lupen

– For meg er det å jobbe for åpenhet, større bevissthet i samfunnet og en bedre hverdag for de det gjelder, nesten like viktig, som å finne en kur mot demens, sier professor og psykiater Geir Selbæk, som mottok Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris 2018.