Har norsk alderspsykiatri funnet sin plass? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Har norsk alderspsykiatri funnet sin plass?

Birger Lillesveen og Knut Engedal gjennomgår i denne fagartikkelen utviklingen i norsk alderspsykiatri fra 1960-tallet til i dag.