Har norsk alderspsykiatri funnet sin plass? - Aldring og helse

Har norsk alderspsykiatri funnet sin plass?

Birger Lillesveen og Knut Engedal gjennomgår i denne fagartikkelen utviklingen i norsk alderspsykiatri fra 1960-tallet til i dag.