– Har endret norsk eldreomsorg

Norsk eldreomsorg har gjennomgått store endringer siden Nasjonalt kompetansesenter for demens ble etablert i 1997. – Mye av det positive som har skjedd kan vi takke Aldring og helse for!