Grimstad har landets første voksenskole for personer med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Grimstad har landets første voksenskole for personer med demens

På timeplanen står kognitiv og fysisk trening med sosialt samvær, god mat og humor som viktige ingredienser. Elevene stortrives og opplever framgang.