Godkjent som vitenskapelig tidsskrift - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse