Godkjent som vitenskapelig tidsskrift

Tidsskriftet Demens & alderspsykiatri fikk nylig status som vitenskapelige tidsskrift på nivå 1. Redaktør Bente Wallander er glad for anerkjennelsen, og sier det er et kjempeløft for tidsskriftet. Den vitenskapelige redaksjonen forklarer hva dette betyr i praksis