Godkjent som vitenskapelig tidsskrift - Aldring og helse