Fysisk funksjonshemning og aldring - Eldreomsorgens ABC - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Fysisk funksjonshemning og aldring – Eldreomsorgens ABC

"Eldreomsorgens ABC” er et studiemateriale beregnet til bedriftsintern opplæring for personell i pleie- og omsorgstjenestene. Materialet består av studiehefter som er samlet i permer etter tema.