Furuset seniorsenter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Furuset seniorsenter

Furuset seniorsenter er et aktivitetshus for seniorer. Her gis det et forebyggende og variert aktivitetstilbud til Alnas eldrebefolkning. Seniorveilede i Alna nord, Aina Westby, driver også oppsøkende og forebyggende arbeid.