«Fuglene flyver i flok» - Aldring og helse

«Fuglene flyver i flok»

Dette er en frodig og varm bok, skrevet «Med hjerne og hjerte» – som er hovedtittelen, i en sjelden kombinasjon. Det er en dansk bok, preget av danske tenke- og talemåter når det gjelder eldre og eldreomsorg. Den gir ettertanke, og utfordrer vår faglige selvforståelse.