Folkebibliotek, folkehelse og eldre - Aldring og helse

Folkebibliotek, folkehelse og eldre

Folkebiblioteket er åpent for alle, og kan være en viktig møteplass for eldre. Bruk av folkebiblioteket kan fremme livskvalitet, forebygge ensomhet og føre til mindre sosial ulikhet i helse. Folkebiblioteket kan være knutepunktet for innhenting og formidling av helseinformasjon i kommunene.

Last ned teksten som pdf