Flere kroniske sykdommer samtidig medvirker til funksjonsnedsettelse - Aldring og helse

Flere kroniske sykdommer samtidig medvirker til funksjonsnedsettelse

Frem til nå har man ikke undersøkt hvor hurtig multimorbiditet, en tilstand der en person har flere kroniske sykdommer samtidig, kan utvikle seg og føre til funksjonstap, og om sosiodemografiske faktorer som utdanning eller inntektsnivå kan bremse eller forsterke utviklingen.